Vereenvoudigde Privacy Verklaring

Dit is de vereenvoudigde pivacy verklaring van ‘t Ruitershof.

Momenteel werken wij nog aan een volledige implementatie van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) regelgeving.

Voor onze goede werking is het nodig dat wij persoonsgegevens verzamelen van klanten, zakelijke contacten, etc. .

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de strikt noodzakelijke doelen en worden principiëel niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van contractuele verplichtingen (zoals bv. oproepen dierenarts).

Voor
– bijkomende informatie betreffende onze processen / gebruik van persoonsgegevens
– recht op inzage/correctie/verwijdering van uw gegevens
kan u ons steeds contacteren op privacy@truitershof.be